Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Theo quan niệm từ xưa, ngày Rằm Tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu các gia đình sẽ làm một mâm cúng lễ để dâng lên thần linh và tổ tiên cùng mong cầu một năm mới nhiều bình an, thịnh vượng. Người ta còn thường có câu “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng” để nhấn mạnh sự quan trọng của ngày lễ lớn này. Cùng chongiadung.net chia sẻ bài Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất trong bài viết dưới đây nhé.

Văn khấn rằm
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Rằm tháng giêng là gì?

 • Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nửa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng Âm lịch.
 • Trong quá trình chuẩn bị cúng rằm tháng giêng, cần chuẩn bị mâm cúng rằm tháng giêng. Bạn có thể tham khảo thêm Mâm cúng Rằm tháng Giêng gồm những gì?
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Bài cúng, văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Lễ cúng Rằm tháng Giêng thường được các gia đình tiến hành vào chính Rằm (ngày 15 tháng Giêng âm lịch). Tuy nhiên, tùy vào điều kiện mà gia chủ có thể làm lễ sớm từ ngày 14 âm lịch. Dưới đây là bài cúng Rằm tháng Giêng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hoá Thông tin:

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ……

Ngụ tại: ……..

 • Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm …, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.
 • Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
 • Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
 • Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. 4 mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.
 • Khấn xong, vái 3 vái.
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Bài văn khấn rằm tháng Giêng ngoài trời

 • Nam mô A di đà Phật! (3 lần)
 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
 • Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Bản Xứ Thổ địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
 • Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.
 • Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

 • Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm …, gặp tiết Nguyên Tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.
 • Chúng con kính mời ngày Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
 • Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương Linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
 • Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.
 • Nam mô A di đà Phật! (3 lần)
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

>>Đọc thêm: Cúng ông Công ông Táo cần những gì văn khấn và thời gian thế nào<<

Bài văn khấn cúng dâng sao giải hạn Rằm tháng Giêng

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm …

Tín chủ (chúng) con là: ………………….

Ngụ tại: ………………………………………..

Chúng con thành tâm có lời kính mời:

 • Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân
 • Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân
 • Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân
 • Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân
 • Văn Xương Văn Khúc tinh quân
 • Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn
 • La Hầu, Kế Đô tinh quân
 • Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

 • Đèn trời xán lạn
 • Chiếu thắp cõi trần
 • Xin các tinh quân
 • Lưu ân lưu phúc
 • Lễ tuy mọn bạc
 • Lòng thành có dư
 • Mệnh vị an cư
 • Thân cung khang thái
 • Phục duy cẩn cáo!
Văn khấn rằm
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

>>Đọc thêm: Bài cúng giao thừa ngoài trời chuẩn và đầy đủ nhất<<

Bài văn khấn Rằm tháng Giêng thổ công

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Đông Thần quân.
 • Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.
 • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.
 • Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
 • Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:.. ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

 • Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Bài văn khấn rằm tháng giêng ông thần tài chuẩn nhất

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
 • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Con kính lạy Thần tài vị tiền.
 • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…… Ngụ tại………

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

 • Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.
 • Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất
Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất

Những lưu ý khi làm lễ cúng rằm tháng Giêng

Theo các chuyên gia về văn hóa, khi thực hiện lễ cúng rằm tháng Giêng tại nhà, gia chủ cần lưu ý một số điểm sau đây:

 • Khi thắp nhang, các gia đình cần thắp số lẻ bởi số lẻ là để tượng trưng cho phần âm.
 • Không nên thắp quá nhiều nhang mà chỉ nên thắp khoảng 1 hoặc 3 nén.
 • Khi thực hiện lễ cúng, các gia đình nên mở cửa sổ để không khí được thông thoáng.
 • Nên ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang khi thực hiện lễ cúng.
 • Khi đọc bài văn khấn ngày rằm tháng Giêng, bạn phải đọc to, rõ ràng và phải thành tâm.

Trên đây là Văn khấn rằm tháng giêng chuẩn nhất. Chúc bạn và gia đình một năm mưa thuận gió hòa, mạnh khỏe.