Thẻ tag: sử dụng điều hòa phòng

5 mẹo sử dụng điều hòa phòng chống dịch Covid-19

Với diễn biến tình hình dịch Covid-19 đang ngày một phức tạp, lây lan với