Nội dung bài viết:

Sau đây là một số điều khoản – quy định từ website chongiadung có địa chỉ https://chongiadung.net/. Các điều khoản sau có thể thay đổi hoặc trong tương lai để phù hợp hơn với tình trạng website.

1. Bản quyền

Các bài viết của chongiadung được đăng tải được biên soạn và phát hành, do đó nếu bạn muốn sao chép các bài viết của tôi vào các nguồn khác hãy vui lòng điền thêm nguồn của bài viết đó.

Ngược lại, nếu bạn cho rằng bản quyền của bạn đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi, giải quyết hợp lí.

2. Quản lý nội dung đăng tải

Nếu phát hiện các trường hợp thông tin phản hồi có ý động đả kích, spam, không phù hợp với thuần phong mỹ tục đều sẽ bị xóa ngay lập tức.