Thẻ tag: con ngài bay vào nhà là điềm gì

Chó vào nhà là điềm gì cho gia chủ

Chó là loài động vật gần gũi và trung thành nhất với con người. Tuy

Bướm chết trước của nhà là điềm gì

Bướm bay ngoài trời thì không sao nhưng bỗng nhiên bướm bay rồi chết trước