Thẻ tag: bướm đậu vào tay

Bướm chết trước của nhà là điềm gì

Bướm bay ngoài trời thì không sao nhưng bỗng nhiên bướm bay rồi chết trước