Thẻ tag: Bướm chết trước của nhà là điềm gì

Bướm chết trước của nhà là điềm gì

Bướm bay ngoài trời thì không sao nhưng bỗng nhiên bướm bay rồi chết trước